Het vakblad Industrie Magazine biedt, met een oplage van ruim 11.500 exemplaren,  informatie voor ondernemers in de industriële sector. Industrie Magazine bereikt de sectoren metaal, kunststof, chemie, petrochemie, transport & opslag, machines, aandrijftechniek, elektra, toeleveringsbedrijven, groothandel en verpakkingsbedrijven.

Industrie Magazine brengt naast de branche informatie en verslagen van evenementen die in de sector worden gehouden, nieuws op politiek, economisch, financieel en sociaal terrein.

Website

Tarievenkaart

Het vakblad Bouw & Aanbesteding, met een oplage van ruim 11.200 exemplaren, richt zich op de Nederlandse bouwnijverheid. Bouw & Aanbesteding richt zich op diegene die een professionele relatie met de bouw heeft. Dat zijn opdrachtgevers, beleidsbepalers, projectontwikkelaars, ontwerpers, adviseurs, financiers, toeleveranciers en verder iedereen die met uitvoering te maken heeft.

Bouw & Aanbesteding brengt nieuws op politiek, economisch, financieel en sociaal terrein.

Website

Tarievenkaart

Bedrijfsgoed verschijnt 8x per jaar in de unieke oplage van meer dan 17.000 exemplaren.

Bedrijfsgoed komt terecht bij o.a. project adviseurs, architecten, vastgoed partijen, ontwikkelmaatschappijen, gebouwbeheerders, woningbouw corporaties, VV E’s en ondernemers met een eigen bedrijfspand. Daarnaast wordt ieder bedrijf met 50 werknemers en meer in de overige sectoren van Bedrijfsgoed voorzien.

Website

Tarievenkaart

Het vakblad Handel en Techniek agrarisch, met een oplage van ruim 15.000 exemplaren, is bedoeld voor ondernemers in de akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, loon- en landbouwmechanisatiebedrijven, importeurs en fabrikanten van trekkers en werktuigen.

Handel en Techniek agrarisch brengt nieuws op politiek, economisch, financieel en sociaal terrein.

Website

Tarievenkaart

Het vakblad Handel en Techniek agrarisch België, met een oplage van ruim 15.000 exemplaren, is bedoeld voor ondernemers in de akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, loon- en landbouwmechanisatiebedrijven, importeurs en fabrikanten van trekkers en werktuigen.

Handel en Techniek agrarisch België brengt nieuws op politiek, economisch, financieel en sociaal terrein.

Website

Tarievenkaart

Het vakblad Handel en Techniek voor de groensector, met een oplage van ruim 15.000 exemplaren, verstrekt informatie over de totale groenvoorziening en boomkwekerijbranche.

Er wordt aandacht besteed aan teelt, markten, assortiment, mechanisatie en bedrijfsvoering. Handel en Techniek voor de groensector is daarmee hét blad voor boomkwekerijen, plantsoenendiensten, hoveniers, aannemers van groenvoorzieningsprojecten, tuin- en landschapsarchitecten.

Website

Tarievenkaart

Het vakblad Handel en Techniek voor de groensector België verstrekt informatie over de totale groenvoorziening en boomkwekerijbranche in Vlaanderen.

Er wordt aandacht besteed aan teelt, markten, assortiment, mechanisatie en bedrijfsvoering. Handel en Techniek voor de groensector België is daarmee hét blad voor boomkwekerijen, plantsoenendiensten, hoveniers, aannemers van groenvoorzieningsprojecten, tuin- en landschapsarchitecten in Vlaanderen.

Website

Tarievenkaart

Horeca Totaal is hét vakblad voor de complete Horeca in Nederland en verschijnt ten tijde van de toonaangevende beurzen.

In het vakblad staat de beursinformatie centraal, treft u de nieuwste producten en het branchenieuws. Wanneer wij een Belgische vakbeurs belichten vindt de verspreiding ook in België plaats.

Het vakblad verschijnt bij 16.000 horecaondernemers, te weten alle cafés, hotels, restaurants, cateringbedrijven, partyservicebedrijven, lunchrooms, snackbars, onderwijsinstellingen en toeleveringsbedrijven in de horeca.

Voor meer informatie:

Verkoop@nuc-bv.nl